Haderslevej 21
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 11 06
Fax 74 62 12 06
post@marketeam.dk


Marketeam

Målgruppe

Kunde

Opgave

Strategi, tekst, koncept, illustration og design

Unge mellem 18 og 25 år

Dansk Kørelærer-Union

Nyt layout, ny tekst, nye illustrationer. Udformning i tråd med målgruppens normer, læsevaner og kommunikationsform, - og samtidig en fagligt helt korrekt teoribog i overenstemmelse med Færdselsstyrelsens Undervisningsplan.


Se hvad det er, vi går og laver:


Based on SEEEMS.CMS